Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter Personal

INFORMAȚII FURNIZATE ÎN MOMENTUL OBȚINERII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018, subscrisa GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL cu sediul in Strada OLTARULUI nr. 14, SECTOR 2, BUCURESTI, CUI 14991736, vă informează că prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți, beneficiari sau potențiali beneficiari declarați ai contractului de asigurare.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii: identificarea clientului; propunerea de cotatii de prima pentru riscurile identificate si/sau solicitate de client, cu mentiunea ca ofertele comunicate vor fi valabile sub rezerva prezentarii si acceptarii de catre client a Notei de informare GDPR specifice ASIGURATORULUI ales; propunerea de contracte si conditii de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reinnoire polita (dupa caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; incasari asociate contractelor de asigurare; activitati de marketing pentru produse si servicii de asigurare; indeplinirea unor obligatii legale.

Temeiurile legale al prelucrarii: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing (2) executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (3) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in asigurari, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari si imputerniciti: GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, următoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (furnizori de servicii IT, bancile unde avem conturi deschise, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), alt intermediar in asigurari in cazul unui transfer de portofoliu, agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru.

Durata prelucrarii: Datele cu caracter personal colectate de GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, vor fi pastrate cum urmeaza: Pentru asigurari generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertarii; Pentru asigurare de viata pe o perioada de 180 zile de la data ofertarii, cu exceptia cazului in care am fost informati de asigurator ca s-a produs un risc asigurat. Daca in acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu exista un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal in scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale pastrate ca fiind parte a unui contract de asigurare executat, datele se vor stoca si arhiva conform legislatiei (legea arhivarii, legislatia primara si secundara din asigurari, legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct: In masura in care ati fost de accord prin consimtamant, GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL si/sau partenerii sai prelucreaza datele in scop de marketing direct: newsletter (buletine informative), individualizare – analiza sau profilare, oferte comerciale, campanii promoționale.
Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale: dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii); drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs a unor informatii suplimentare); dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor); dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator); dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restrictionarea prelucrarii Datelor in anumite situatii reglementate de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor); drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, cu exceptia politelor care produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează similar, într-o măsură semnificativă.

Pentru orice solicitări cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimtamantului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL la adresa postala mentionata mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor prin e-mail la: dpo@globasig.ro.

In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele/tutorele va fi cel informat pentru minor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.